FISKE

Vi säljer Fiskekort till Kävlingeån.

THURES SPORT - KVARNGATAN 10 - KÄVLINGE - TEL. 046-73 36 26 - FAX 046-73 18 32 © dearell 2008-14
ÖPPETTIDER
MÃ…N-FRE 9.00-18,00 LUNCH 13,00-13,30
LÖRDAGAR 10,00-13,00 .
thuressport@hotmail.com